Hoàn tiền 50 000 đồng khi thanh toán hóa đơn nước qua VietAbank